การควบคุมอารมณ์ตนเอง

แนวการคิด การควบคุมอารมณ์ตนเอง คือความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์ต่อประสบการณ์ในรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับของสังคม แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองอย่างฉับพลันและเป็นความสามารถในการชะลอปฏิกิริยาฉับพลันถ้าจำเป็นหรือสามารถกำหนดได้ว่าเป็นกระบวนการ ภายในที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลและเปลี่ยนปฏิกิริยาทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ของคุณเองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมอารมณ์ของคุณ ซึ่งผสมผสานการควบคุมสำหรับตัวคุณเองและผู้อื่น

การควบคุมอารมณ์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนรวมถึงการเริ่มต้นยับยั้งหรือปรับเงื่อนไขหรือพฤติกรรมในสถานการณ์ที่กำหนดเช่นการปรับอัตนัยการรับรู้การรับรู้การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ (เช่นฟังก์ชั่นการเต้นของหัวใจหรือฮอร์โมน) และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก (ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือใบหน้า) นอกจากนี้กิจกรรมการควบคุมอารมณ์อาจหมายถึงกระบวนการต่าง ๆ เช่นการใส่ใจกับงานที่ทำ และการหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งคนอื่น ๆ บอกว่าการควบคุมอารมณ์เป็นงานที่สำคัญมากในชีวิตมนุษย์

มนุษย์ได้รับสิ่งเร้ามากมายที่สามารถทำให้เกิดความตื่นตัว ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่แยแสที่สุดอาจไม่เหมาะสมกับสังคมดังนั้นทุกคนต้องควบคุมอารมณ์ของตนเกือบตลอดเวลา เกี่ยวกับสุขภาพจิตการควบคุมอารมณ์ที่ผิดปกติกำหนดว่าเป็นเรื่องยากในการควบคุมอิทธิพลของอารมณ์เร้าอารมณ์ต่อรูปแบบและคุณภาพของความคิดการกระทำและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

การควบคุมอารมณ์ตนเอง

การควบคุมอารมณ์ตนเอง

Concepts of self-control Is the ability to respond emotionally to experiences in a form that is acceptable to society But is flexible enough to respond suddenly and is capable of slowing down the reaction immediately if necessary or can be defined as a process Internal that is responsible for checking, evaluating, and changing emotional reactions. Controlling your own emotions is part of the process of controlling your emotions. Which combines controls for yourself and others

Emotional control is a complex process that includes initiating, stopping, or adjusting conditions or behaviors in a given situation, such as subjective adjustment, perception, awareness, and physiological responses related to emotions. (Such as cardiac function or hormones) and behavior related to emotions (Whether physical or face). In addition, emotional control activities may mean processes such as paying attention to the work done. And stopping inappropriate behavior, which others say that controlling emotions is a very important job in human life.

Humans have received many stimuli that can cause alertness. The most inappropriate or indifferent emotional reaction may not be appropriate for society, so everyone has to control their emotions almost all the time. Regarding mental health, abnormal mood regulation determines that it is difficult to control the influence of arousing emotions on the form and quality of thought, action, and interaction with others.

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google

ใส่ความเห็น