การทำงานเป็นทีม

ลักษณะของ การทำงานเป็นทีม หมายถึงการทำงานร่วมกันสำหรับสมาชิกมากกว่าหนึ่งคนซึ่งทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน  อะไรที่ทุกคนต้องเห็นด้วยกัน มีการวางแผนร่วมกัน การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญในทุกองค์กร การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการจัดการงาน ทีมมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของงานที่ต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเช่นกัน

  • ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละบุคคลหมายความว่าสมาชิกสองคนขึ้นไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม / ทีมโดยตระหนักถึงความสำคัญของกันและกัน การยอมรับการแสดงออกของความเคารพสำหรับกลุ่มใหญ่พวกเขามักจะมีปฏิสัมพันธ์เป็นเครือข่ายมากกว่าการสื่อสารแบบตัวต่อตัว
  • การมีเป้าหมายและเป้าหมายร่วมกันหมายความว่าสมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันของทีม / กลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ของสมาชิกกลุ่มที่สอดคล้องกับองค์กร มักนำมาซึ่งความสำเร็จในการทำงานได้อย่างง่ายดาย
  • โครงสร้างของทีม / กลุ่มหมายถึงระบบการทำงานซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะสำหรับกลุ่มสมาชิกในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือมติของกลุ่ม นี่อาจเป็นกลุ่มที่เป็นทางการหรือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามอย่างดี สมาชิกกลุ่มย่อยอาจมีกฎที่ไม่เป็นทางการ มีความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างสมาชิก
  • สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกันการรักษาบทบาทที่มั่นคงในแต่ละทีม / กลุ่มจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของกลุ่ม รวมถึงความรู้และความสามารถของสมาชิกโดยการจัดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบแจกจ่ายงานตามความรู้ความสามารถและความถนัดของสมาชิก

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม

  • An individual’s social interaction means that two or more members are involved in group / team activities, recognizing the importance of each other. Accepting the expression of respect for large groups, they tend to interact as networks rather than face-to-face communication.
  • Having goals and common goals means that group members are involved in the joint activities of the team / group, especially the group members’ objectives that are consistent with the organization. Often bring success to work easily
    Team / group structure means a working system which is a specific format for a group. Members in a group must
  • comply with group rules or resolutions. This may be a formal group or an informal group. All members of the group must accept and follow well. Sub-group members may have unofficial rules. There is intimate closeness between members.
  • Members have roles and have common feelings. Maintaining a stable role in each team / group will vary according to the characteristics of the group. Including the knowledge and ability of members by arranging roles and responsibilities, distributing the work according to knowledge and ability of the members.

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google

ใส่ความเห็น