สินทรัพย์

ในการบัญชีการเงิน สินทรัพย์ คือทรัพยากรที่ถูกควบคุมโดยองค์กร ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถเป็นเจ้าของและมีมูลค่า

และจัดขึ้นโดยองค์กรที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงบวกได้อย่างง่ายดายสามารถพูดได้ว่าสินทรัพย์เป็นตัวแทนของค่าที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด (แม้ว่าเงินสดจะถือเป็นสินทรัพย์ด้วย)

สินทรัพย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือสินทรัพย์ที่มีตัวตน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสินทรัพย์ที่มีตัวตนสามารถแบ่งย่อยได้เช่นสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์หมุนเวียนรวมถึงสินค้าคงคลังในขณะที่สินทรัพย์ถาวรเช่นอาคารและเครื่องจักรต่าง ๆ ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เช่นค่าความนิยมลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ทางการเงินเช่นลูกหนี้การค้าตราสารหนี้และหุ้น

สินทรัพย์

สินทรัพย์

In financial accounting, assets are resources that are controlled by the enterprise. Whether tangible assets or intangible assets that can be owned and valued

And held by an organization that can create positive economic values Can easily say that Assets represent values ​​that can be exchanged for cash. (Although cash is also considered an asset)

Assets can be separated into 2 major categories, which are tangible assets. And intangible assets Tangible assets can be broken down such as current assets. Fixed assets Current assets including inventory While fixed assets such as buildings and various machinery, examples of intangible assets

Such as goodwill, copyrights, trademarks, patents, and computer programs And financial assets such as accounts receivable, debt securities, and shares

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google

ใส่ความเห็น