เงินปันผล

เงินปันผล คือผลตอบแทนที่ บริษัท จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมักเป็นการกระจายผลกำไรเมื่อ บริษัท ได้รับผลกำไรหรือส่วนเกิน บริษัท สามารถนำเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจใหม่ (สะสมกำไรสะสม) หรือจ่ายให้ผู้ถือหุ้น บริษัท อาจสำรองกำไรหรือส่วนเกินบางส่วนและจ่ายส่วนที่เหลือเป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอาจเป็นเงินสด (มักฝากเข้าบัญชีธนาคาร) หรือถ้า บริษัท มีแผนที่จะลงทุนต่อไปจำนวนเงินชดเชยอาจจ่ายในรูปของหุ้นเพิ่มเติมหรือซื้อคืนหุ้น

เงินปันผลที่ปันส่วนด้วยจำนวนคงที่ต่อหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น สำหรับ บริษัท ร่วมทุนการจ่ายเงินปันผลไม่ใช่ค่าใช้จ่าย แต่เป็นการแบ่งรายได้หลังหักภาษีของผู้ถือหุ้นกำไรสะสมจะแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้น)

ในงบดุลของ บริษัท เช่นเดียวกับหุ้นที่ออก บริษัท มหาชนมักจ่ายเงินปันผลตามกำหนดเวลา แต่อาจประกาศเงินปันผลได้ตลอดเวลาบางครั้งเรียกว่าเงินปันผลพิเศษเพื่อแยกเงินปันผลด้วยเวลาที่กำหนดตรงข้ามกับสหกรณ์ซึ่งจ่ายเงินปันผลตามกิจกรรมของสมาชิกดังนั้นเงินปันผลสหกรณ์มักถูกพิจารณาค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษี

เงินปันผล

เงินปันผล

Dividends are returns that the company pays to shareholders. Which is often the distribution of profits. When a company receives profits or surplus, the company can invest money in new businesses (Cumulative retained earnings) or paid to shareholders, the company may reserve some profits or surplus and pay the remaining as dividends, may pay cash to shareholders. (Often deposited into a bank account) or if the company plans to continue investing, the compensation amount may be paid in the form of additional shares or repurchased shares

Dividends are allocated with a fixed amount per share, in which shareholders will receive dividends in proportion to their shareholding in the joint venture. Dividends are not expenses. But it is the dividing of shareholders ‘income after tax. The retained earnings will be shown in shareholders’ equity (Shareholders’ equity)

In the company’s balance sheet, as well as the shares issued. Public companies often pay dividends on time. But dividends may be declared at any time, sometimes called special dividends, to separate dividends by a specified time, as opposed to cooperatives that pay dividends according to member activities. Therefore, cooperative dividends are often considered expenses before tax.

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google

ใส่ความเห็น