ธุรกิจ SME คืออะไร

ธุรกิจ SME คืออะไร  SME เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนาดเล็ก เป็นธุรกิจอิสระเป็นของเอกชนไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่นหรือธุรกิจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ และมีพนักงานไม่มาก

ธุรกิจ SME นี้ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะธุรกิจขนาดเล็กช่วยกระจายรายได้จากกลุ่มธุรกิจไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ทำให้เกิดการจ้างงานและคนที่มีรายได้ซึ่งช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่เพราะความคืบหน้าของธุรกิจขนาดเล็กทำให้ธุรกิจมั่นคง ปริมาณการผลิต และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสิ่งเหล่านี้ให้สูงขึ้น เป็นฐานสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นกลุ่มคนที่คิดร่วมกันและผลิตสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดโดยที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงการลงทุน

ทุกวันนี้ในประเทศไทยได้รับกฎหมายธุรกิจ SME ประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งธุรกิจที่ดำเนินงานในการผลิตหรือบริการด้วยมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่เกินสองร้อยล้านบาทไม่มีการจ้างงานธุรกิจค้าส่งคนสองร้อยคนที่มีสินทรัพย์ไม่เกินหนึ่งร้อย ล้านบาทไม่มีการจ้างงานห้าสิบคนธุรกิจค้าปลีกมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกินหกสิบล้านบาทมีไม่เกินสามสิบคน

สามารถสังเกตได้ว่าธุรกิจ SME มีความสำคัญมากในยุคของเทคโนโลยีนี้เนื่องจากไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรสิ่งที่คุณทำหรือเหตุการณ์ประเภทใดที่คุณมีธุรกิจ SME ยังสามารถครอบคลุมธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปแล้วธุรกิจ SME จะครอบคลุมกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มการผลิต ธุรกิจ SME นี้สามารถครอบคลุมการผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ เพราะไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน กำลังคน หรือตัวธุรกิจเอง
  • กลุ่มการค้า ครอบคลุมการค้าส่ง และการค้าปลีก ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนำเข้า ส่งออก หรือการค้าภายในประเทศ
  • ครอบคลุมในกลุ่มการบริการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกำลังทรัพย์ หรือกำลังคน ก็คงจะไม่พ้น ธุรกิจ SME อย่างแน่นอนเลยนั่นเองค่ะ

ธุรกิจ SME คืออะไร

ธุรกิจ SME คืออะไร

What is an SME business? SME is a type of business that runs small scale production and distribution businesses. Is an independent business, privately owned, not under the influence of other parties or businesses with low operating costs And there are not many employees

This SME business helps in economic and social development. Because small businesses help distribute income from businesses to different groups of people, resulting in employment and people with incomes that help improve the economic and social structure. It is also the beginning of a large business because of the progress. The face of a small business makes the business stable. Production volume And the use of technology to produce these things higher It is a base for large businesses as a source of new products. Is a group of people that think together and produce new products to the market without the big business daring to invest

Today, in Thailand, the SME business law has been formally announced, in which businesses operating in manufacturing or services with a fixed asset value of not more than two hundred million baht, no wholesale business is employed. Two hundred people with assets of no more than one. hundred Million baht, no employment of fifty people, retail business with fixed asset value of not more than sixty million baht, not more than thirty people

  • This SME business production group covers production in both agriculture.
  • The industrial and mining sectors are quite good. Because whether it is labor, manpower, or the business itself
  • The trade group covers the wholesale trade. And retail Can be in all forms, whether import, export or domestic trade
    Covered in various service groups Whether it is property or manpower, it certainly will not be out of the SME business, sure enough.

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google

ใส่ความเห็น