เป็นแหล่งให้ข้อมูลสำหรับธุรกิจในท้องถิ่น

เป็นแหล่งให้ข้อมูลสำหรับธุรกิจในท้องถิ่น

ขอให้ทีมผู้บริหารและพนักงานของ Amada ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ 5 ประการต่อไปนี้ เป็นแหล่งให้ข้อมูลสำหรับธุรกิจในท้องถิ่น

 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
  ด้วยความตระหนักว่า“ การเติบโตไปพร้อมกันกับลูกค้าของเรา” คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจของเรา เรามั่นใจว่าจะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเสมอ และการสร้างคุณค่าใหม่ ๆ เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
 • มีส่วนร่วมกับชุมชน
  เราส่งเสริมให้ตระหนักถึงบทบาทของ “บริษัท ที่ดี” ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา และพัฒนาสภาพสังคมให้สมบูรณ์และยั่งยืนและมุ่งหวังที่จะมีส่วนช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น
 • สนับสนุนในชุมชนระหว่างประเทศ
  เราเคารพขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น และปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของท้องถิ่นเมื่อดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการให้การสนับสนุนแก่นานาชาติ
 • ปฏิบัติตามกฎ
  ด้วยความภาคภูมิใจและให้ความสำคัญกับตัวตนของเราในฐานะกลุ่ม บริษัท Amada เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานทางสังคมรวมถึงกฎระเบียบภายในในการดำเนินธุรกิจของเราเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าของ บริษัท ของคุณ
  ในขณะที่เราเคารพการแข่งขันที่เสรีโปร่งใสและเป็นธรรม แต่เรายังพยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจระหว่างเราและคู่ค้าของเราด้วยการสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของเกณฑ์ที่เหมาะสม และความพยายามในการพัฒนาเพื่อการเติบโตร่วมกัน เป็นแหล่งให้ข้อมูลสำหรับธุรกิจในท้องถิ่น

I would like the Amada management team and employees to follow these five business practices. As a resource for local businesses

 • Build trust for customers
  With the realization that “growing together with our customers” is the beginning of our business. We are sure to always listen to our customers’ opinions.
 • Contribute to the community
  We promote awareness of the role of a “good company” at Related to maintenance And to develop a healthy and sustainable society and aim to contribute to local communities
 • Support in international communities
  We respect local customs and traditions. And abide by local rules and regulations when conducting business abroad. In addition, international support efforts are also made.
 • Follow the rules
  with pride and value on our identity As the Amada Group of Companies, we comply with all applicable laws and regulations. At all applicable Social rules and norms as well as internal regulations in our business operations in order to gain the trust of the community.
 • Build good relationships with your company partners. We respect free, transparent and fair competition. But we are also striving to strengthen the relationship of trust between us and our partners by building relationships on the basis of appropriate criteria. And development efforts for mutual growth.

ติดตามสาระและวิธีหางินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google ufabet

ใส่ความเห็น