เงินกู้

เงินกู้

เงินกู้ หมายถึง การที่ผู้กู้ได้ไปขอกู้เงินจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้ และมีการทำสัญญากำหนดระยะเวลาที่จะชำระหนี้อย่างแน่นอน โดยจะตกลงว่าจะผ่อนชำระเป็นงวดๆหรือจ่ายเต็มจำนวนเลยก็ได้

ซื่งผู้ให้กู้จะสามารถคิดดอกเบี้ยได้ตามอัตราที่ตกลงกัน จำนวนเงินที่ให้กู้จะมากมายเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน หรือถ้าหากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็จะมีการคิดดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เพราะมีความเสี่ยงสูง

อย่างไรก็ตาม การกู้เงินมีทั้งการกู้ในระบบธนาคารและนอกระบบธนาคาร ซึ่งหากกู้ในระบบของธนาคารจะมีเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

เช่น การกู้โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกิน 15% เป็นต้น ในส่วนการปล่อยกู้ของธนาคารยังต้องเป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

เงินกู้

เงินกู้

A loan refers to a borrower who has requested a loan from the lender. And there is a contract for a certain period of time to repay the debt. They can agree to pay in installments in installments or pay in full.

The lender will be able to charge interest at the agreed rate. How much the loan amount will be will depend on the securities being secured. Or if there is no collateral It will be charged a relatively high interest. Because there is a high risk

However, borrowers are availablecollateral will charge the maximum interest rate of not more than 15%, etc. The bank lending must also comply with the regulations set by the Bank of Thailand in both the banking system and outside the banking system. If borrowers in the banking system will have the highest interest rate ceiling as stipulated by law.

For example, a loan with a collateral will charge the maximum interest rate of not more than 15%, etc. The bank lending must also comply with the regulations set by the Bank of Thailand

ติดตามสาระและวิธีหางินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google ufabet

ใส่ความเห็น