กองทุนรวม

กองทุนรวม คือการรวบรวมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป แต่ละคนเล็กแต่ละคนก็เล็ก หากต้องการรวมเป็นเงินก้อนใหญ่จากนั้นนำเงินที่รวบรวมได้ไปลงทุนตามที่ตกลงกับผู้ลงทุนกองทุนที่รวบรวมเงินจะได้รับการจัดการโดย บริษัท จัดการกองทุนที่ลงทุนในนามของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และมีการจัดตั้งผู้ดูแลทรัพย์สินมากขึ้นซึ่งกฎหมายจะกำหนด

เพื่อดูแลกองทุนแทนผู้ลงทุนที่นำเงินมาลงทุนในกรณีที่ บริษัท จัดการกองทุนล่มสลายผู้ดูแลกองทุนจะชดเชยให้กับผู้ลงทุน หรือหาก บริษัท จัดการกองทุนไม่ปฏิบัติตามหนังสือชี้ชวนผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถเอาผิดกับ บริษัท จัดการกองทุนในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เช่นกัน

กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก บริษัท จัดการกองทุน ดังนั้นผลการดำเนินงานหรือความน่าเชื่อถือของ บริษัท จัดการกองทุนจึงไม่ใช่ตัวชี้วัดผลตอบแทนหรือเป็นหลักประกันการลงทุน แต่อย่างใด

กองทุนรวมนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2520 โดยบลจ. เอ็มเอฟซี ภายใต้ชื่อกองทุนสินภิญโญขนาดกองทุน 100 ล้านบาทอายุโครงการ 10 ปี

บริษัท จัดการกองทุนจะออกหนังสือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน สำหรับนักลงทุนที่สนใจจะตัดสินใจก่อนจากนั้น บริษัท จะออกหน่วยลงทุนโดยปกติจะขายในราคาเริ่มต้นที่ 10 บาทต่อหน่วยและผู้ลงทุนที่สนใจในกองทุนรวมนั้นก็ซื้อหน่วยนั้น และนักลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (เงินปันผล)

หรืออาจอยู่ในรูปของอัตรากำไร (Capital Gain) ดอกเบี้ยส่วนลดซึ่งผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของ บริษัท จัดการกองทุนและผู้จัดการกองทุน ไม่ว่าจะมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนรวม

กองทุนรวม

A mutual fund is a collection of funds from general investors. Each person is small, each person is small. To consolidate large sums, the collected funds are then invested as agreed with the investors.The funds that collect the funds are managed by a fund management company that invests on behalf of the investor or the unitholders. And more custodians have been established, which the law will establish.

To take care of the fund on behalf of the investor, in the event of a collapse of the fund management company, the fund manager will compensate the investor or if the fund management company does not comply with the prospectus, the trustee can condone the company. Manage funds on behalf of unitholders as well.

Mutual funds are separate entities from the fund management company, so the fund management company’s performance or reliability is not a measure of yield or investment guarantee. Anyhow.

This fund was first established in Thailand in 1977 by MFC Asset Management under the name Sinpinyo Fund, fund size of 100 million baht, with a project life of 10 years < / p>

The fund management company will issue a prospectus to investors. For investors interested in making a decision first, the company will issue investment units, usually selling at a starting price of $ 10 per unit, and investors interested in that mutual fund buy that unit. And investors receive returns in the form of dividends (Dividend)

Or it can be in the form of a capital gain, interest, and discount. The return depends on the management ability of the fund management company and the fund manager. Whether they have the ability to generate returns for investors or unitholders.

ติดตามสาระและวิธีหางินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google ufabet

ใส่ความเห็น