หาเงินจากที่ดินเปล่า

หาเงินจากที่ดินเปล่า ” เป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมในประเทศของเราในการทำเงินโดยการจับเสือด้วยมือเปล่ามาเป็นเวลานาน เพราะเป็นทรัพย์สินที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ดี ต้นทุนการถือครองต่ำเมื่อซื้อหรือถือ ภาระและค่าใช้จ่ายในการดูแลและบริหารจะมีน้อยที่สุด จนแทบไม่มีใครเรียก

ส่วนช่องทางการหาเงินในที่ดินที่ว่างในการบุกจับเสือมือเปล่าในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ทั้งใหม่และแบบดั้งเดิมที่เคยทำมาในอดีต มี 7 กลยุทธ์ดังนี้

  1. การเป็นผู้ชี้ช่องหรืออาสาสมัครในการเป็นผู้ล่าที่ดินให้กับนักลงทุน คือการอาสาค้นหาที่ดินตามความต้องการของผู้ลงทุนโดยเน้นเป็นพิเศษในที่ดินเปล่าที่เจ้าของต้องการขายหรือมีความจำเป็นต้องขายด่วนซึ่ง หากพบจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำข้อมูลนี้ไปให้บริการและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (ฟรี) จากผู้ลงทุนรายนั้น
    สำหรับในสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม $500-$1000 สำหรับแต่ละข้อตกลง
  2. การซื้อและขายที่ดินเพื่อหากำไรโดยใช้สินเชื่อบ้าน ภายใต้วัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างบ้านในอนาคตที่มีดอกเบี้ยต่ำและระยะเวลาเงินกู้ที่นานขึ้น แต่จะมีข้อ จำกัด มากกว่าสินเชื่อบ้านปกติเล็กน้อยในแง่ของ สิทธิในการใช้ดอกเบี้ยลดหย่อนภาษี ที่จะไม่สามารถทำได้จนกว่าจะสร้างบ้านและจำนองบ้านไว้ก่อน สิทธิลดหย่อนภาษีนี้จะถูกส่งคืน
  3. ซื้อที่ดินแปลงใหญ่แล้วแบ่งเป็นแปลงเล็กเพื่อขาย แนวคิดหลักของกลยุทธ์นี้คือ ซื้อที่ดินแปลงใหญ่แล้วแบ่งเป็นแปลงเล็ก ขายให้ลูกค้าได้กำไรตามแนวคิดการตลาดเล็กคือซื้อเยอะจากผู้ค้าส่ง แล้วนำไปขายปลีกสำหรับลูกค้าขายปลีกทั่วไป

หาเงินจากที่ดินเปล่า

Earn money from bare land ” has been one of the popular real estate in our country to make money by catching tigers with bare hands for a long time. because it is an asset that can add good value Low cost of holding when buying or holding The burden and cost of care and administration will be minimal. until almost no one calls.

As for the way to make money in the vacant land in the current empty-handed raids This includes both new and traditional strategies that have been done in the past. There are 7 strategies:

  1. Being a pointer or volunteer in a land hunter for investors is to volunteer to search for land according to the needs of investors, with special emphasis on vacant land that the owner wants to sell or has a need to sell urgently. If found, it will collect the information necessary to make this available and charge the investor a (free) fee.
    For the United States. Most will charge a fee of $500-$1000 for each deal.
  2. Buying and selling land for profit using a home loan. Under the objective of buying vacant land to build a future home with low interest and longer loan tenure, however, it is slightly more restrictive than a regular home loan in terms of The right to use interest for tax deduction That will not be able to do until the house is built and the house is mortgaged first. This tax deduction will be returned.
  3. Buy a large plot of land and divide it into smaller plots for sale. The main idea of ​​this strategy is Buy a large plot of land and divide it into smaller plots. Selling to customers for profit based on the concept of small marketing is buying a lot from wholesalers. and then bring it to retail for general retail customers.

ติดตามสาระและวิธีหางินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google ufabet

ใส่ความเห็น