เป็นเจ้าของระบบที่สร้างเงินได้ด้วยตัวเอง

เป็นเจ้าของระบบที่สร้างเงินได้ด้วยตัวเอง โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ ผู้เขียนหนังสือการเงินชื่อดัง “พ่อรวยและพ่อ” และผู้แต่งหนังสือขายดีหลายเล่ม ได้เขียนเกี่ยวกับวิธีการหาเงินในหนังสือของเขา “Cashflow Quadrant” หรือที่รู้จักในชื่อ “Four Sides of Money” ” หาเงินได้ 4 วิธี แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

ไม่ทำงานไม่มีเงิน รวมทั้งคนมีงานทำ และผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
ถ้าคุณไม่ทำงาน คุณยังมีเงิน คนที่เป็นเจ้าของระบบหรือดำเนินธุรกิจและนักลงทุนของตัวเอง

แน่นอน วิธีที่ง่ายกว่าในการหารายได้เป็นล้านคือกลุ่มที่สองของวิธีการหาเงิน ซึ่งในหัวข้อนี้จะพูดถึง เป็นเจ้าของธุรกิจหรือสร้างระบบงานขับเองหรือเจ้าของธุรกิจ

การเป็นเจ้าของธุรกิจคือการทำงานเพื่อตัวคุณเอง และจ้างคนอื่นมาทำงานให้เรา เป็นวิธีสร้างรายได้นับล้านที่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเฉพาะในช่วงเริ่มก่อตั้งเท่านั้น ตั้งแต่โมเดลธุรกิจ การหาแนวทางให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักและ “ขาย” รวมถึงการตั้งระบบการทำงานต่างๆ และการคัดเลือกพนักงาน (Employee)

มาทำงานตามระบบที่วางเอาไว้และเมื่อระบบธุรกิจของคุณแข็งแกร่งก็จะสามารถขับเคลื่อนได้เอง มันเหมือนกับการผลักเฟืองหอนาฬิกาหนึ่งครั้ง แม้ว่ามันอาจจะต้องใช้กำลังมาก แต่ผลที่ได้คือนาฬิกาที่หมุนเป็นเดือนหรือเป็นปี

นอกจากนี้ วันนี้เป็นยุคของการเริ่มต้น เป็นยุคของ “คนธรรมดา” หรือ “คนธรรมดา” ที่ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีอิทธิพลต่อโลก โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างระบบและทำให้ระบบหรือคอมพิวเตอร์เป็นฟันเฟืองที่ทำงานแทนมนุษย์ ทำให้ค่าใช้จ่ายของเงินต่ำมาก

แต่อาจเติบโตมากกว่า 100 เท่า เช่น ธุรกิจที่เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา ธุรกิจข้อมูล ธุรกิจทำบัญชีจากภายนอก เป็นต้น

เป็นเจ้าของระบบที่สร้างเงินได้ด้วยตัวเอง

Robert T. Kiyosaki, author of the famous financial book. “Rich Dad and Dad” and author of several best-selling books. Has written about how to earn money in his book “Cashflow Quadrant” also known as “Four Sides of Money” ” 4 ways to earn money divided into 2 groups:

No work, no money. including people who have jobs and self-employed
If you don’t work, you still have money, people who own the system or run your own business and investors

Of course, the easier way to earn millions is the second group of ways to make money. which in this topic will talk about Own a business or create a self-driving system or business owner

Owning a business is working for yourself. and hire other people to work for us It’s a very hard-working way to make millions only in its inception. Since the business model Finding ways to make the business known and “selling”, including setting up various working systems and staff selection (Employee)

Let’s run the system and when your business system is strong, it will be able to run itself. It’s like pushing a clock tower gear once. Although it may require a lot of force. But the result is a clock that spins for months or years.

In addition, today is the era of beginnings, the era of “ordinary people” or “ordinary people” who rise up to create new things. influencing the world By bringing technology to help build the system and make the system or computer a cog that works instead of humans. This makes the cost of money very low.

But it may grow more than 100 times, such as a customer-contractor-mediated business, a data business, an external bookkeeping business, etc.

ติดตามสาระและวิธีหางินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google ufabet

ใส่ความเห็น