ทองคำ

ทองคำ เป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีเลขอะตอม 79 และสัญลักษณ์ Au (จากภาษาละติน aurum) ทองคำเป็นโลหะทรานซิชันสีเหลืองทองที่อ่อนนุ่มและเป็นประกาย สามารถยืดและตีเป็นแผ่น ทองไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีส่วนใหญ่ ทองคำถูกใช้เป็นทุนสำรองของหลายประเทศ ใช้เป็นเครื่องประดับ งานทันตกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

มีความแวววาวอยู่เสมอ ดังนั้นทองคำจึงไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เมื่อสัมผัสกับอากาศสีทองจะไม่หมองและไม่เป็นสนิม มีความอ่อนแอ ทองคำเป็นโลหะที่อ่อนตัวได้มากที่สุด ด้วยทองคำเพียงประมาณ 2 บาท

เราสามารถยืดมันให้เป็นเส้นลวดได้ยาวถึง 8 กิโลเมตร หรือจะแยกออกเป็นแผ่นๆ ได้สูงถึง 100 ตารางฟุต ทองเป็นโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดี สะท้อนความร้อนได้ดี ทองสะท้อนความร้อนได้ดี ทองคำถูกนำไปใช้กับหน้ากากหมวกกันน็อคของนักบินอวกาศ เพื่อป้องกันรังสีอินฟราเรด

มนุษย์รู้จักทองคำมาเป็นเวลาประมาณ 5,000 ปีในฐานะความหมายของความมั่งคั่ง จุดหลอมเหลวของมันคือ 1064 องศาเซลเซียสและจุดเดือด 2970 องศาเซลเซียส เป็นโลหะมีค่าที่มีความเหนียวและการแปรรูป (ความอ่อนตัว) คือ การยืด (Extend) เมื่อถูกตีหรือกลิ้งไปทุกทิศทาง โดยไม่ทำให้เกิดการแตกร้าวสูงสุด ทองคำบริสุทธิ์ 1 ออนซ์สามารถดึงเป็นเส้นลวดได้ยาวถึง 80 กิโลเมตร หากทุบให้ละเอียดอาจบางกว่า 1/300,000 นิ้ว และความกว้างได้ถึง 9 ตารางเมตร

ทองคำบริสุทธิ์ไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ดังนั้นจึงทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิมกับอากาศ แต่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิด เช่น คลอรีน ฟลูออรีน บอแรกซ์

ทองคำ

Gold is a chemical element with atomic number 79 and symbol Au (from Latin aurum). Gold is a soft and shiny golden-yellow transition metal. can be stretched and beaten into sheets Gold does not react with most chemicals. Gold is used as reserves of many countries. Used for jewelry, dental work and electronics.

There is always glitter. Therefore, gold does not react with oxygen. When exposed to air, gold does not tarnish and does not corrode. It is weak. Gold is the most malleable metal. With only about 2 baht of gold

We can stretch it up to 8 kilometers in length, or break it up into strips up to 100 square feet. Gold is a highly conductive metal. reflects heat well Gold reflects heat well. Gold was applied to the astronaut’s helmet mask. to protect against infrared radiation

People have known gold for about 5,000 years as the meaning of wealth. Its melting point is 1064°C and boiling point 2970°C. It is a precious metal with toughness and machinability. (Flexibility) is stretching (Extend) when being hit or rolling in all directions. without causing maximum cracking One ounce of pure gold can be drawn into a wire up to 80 kilometers long, if crushed it can be less than 1/300,000 inch thin and up to 9 square meters in width.

Pure gold is not sensitive to chemical reactions. Therefore, it is corrosion resistant and will not corrode with air. but reacts with some chemicals such as chlorine, fluorine, borax.

ติดตามสาระและวิธีหางินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google ufabet

ใส่ความเห็น