คนรวยสามารถหาเงินได้แม้กระทั่งในเวลาหลับ

คนรวยสามารถหาเงินได้แม้กระทั่งในเวลาหลับ

 1. ‘หาเงินตอนตื่นใช้ตัวเองหาเงินตอนนอนใช้ทรัพย์สินหา’ …. คนที่ไม่เคยสร้างหรือสะสมทรัพย์สินไม่เคยรู้วิธีหาเงินตอนนอน
 2. ‘ใช้ทรัพย์สินหาเงินต้องมองให้ไกล แต่คนรุ่นใหม่มองสั้น ‘… ต้องคิดให้ยาวถึงจะใช้สินทรัพย์หาเงินได้ … ถ้าคิดชั่ววูบทำไม่ได้
 3. ‘ต้องมีความรู้เรื่องทรัพย์สิน’ … คนส่วนใหญ่ขี้เกียจเรียนจึงไม่เคยมองเห็นโอกาสในเรื่องนี้
 4. ‘สร้างระบบให้เป็น’ … สิ่งที่มีค่าที่สุดในธุรกิจคือระบบ … เพราะ ‘ระบบ’ คือสิ่งที่ทำให้เจ้าของเลิกกิจการและสร้างรายได้ให้กับเจ้าของมากขึ้น
 5. ‘ต้องเป็นครูที่ดี’ … คนที่จะสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ต้องเป็นครูที่ดี … ถ้าคุณไม่สามารถสอนคนอื่นได้
 6. ‘ต้องเป็นคนที่ใช้จ่ายเงิน’ … คนส่วนใหญ่มีเงินไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ท้ายที่สุดก็ไม่มีเงินออม .. เอาเงินไปโปะไม่ได้.
 7. ‘ต้องรู้จักตราสารหนี้’ … การซื้อตราสารหนี้คือเจ้าหนี้ … หนี้คือสิ่งที่เราควรลงทุนตลอดเวลาควบคู่ไปกับหุ้นหรือทรัพย์สินอื่น ๆ
 8. ‘ฉันต้องจัดสรรเวลา’ … คนฉลาดส่วนใหญ่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง … ถ้าอยากหาเงินเก่งต้องเป็นคนที่ปฏิเสธเก่ง … รู้จักใช้เวลาให้เป็น
 9. ‘เรียนรู้และใช้เครื่องทุ่นแรง’ … ประเทศที่เจริญกว่า เขาจะพยายามให้คนของเขาเรียนรู้ การใช้เครื่องมือที่ช่วยประหยัดแรงงานเพื่อที่จะใช้เวลาในการทำสิ่งที่มีมูลค่ามากขึ้น
 10. ‘อดทนแล้วรวย’ … ใคร ๆ ก็อยากรวยเร็ว ๆ แต่คนรวยจริงๆต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ … ดังนั้นการอดทนเพื่อที่จะรวยหรืออดทนรวยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้แม้ในยามหลับใหล

… วิธีการลงทุนแบบ ‘ออมหุ้น’ ถือเป็นก้าวแรกของมนุษย์เงินเดือนหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณสามารถเรียนรู้และฝึกฝนเรื่อง ‘สร้างรายได้ขณะนอนหลับ’ … ไปกันเลย !!

คนรวยสามารถหาเงินได้แม้กระทั่งในเวลาหลับ

 1. ‘Make money when you wake up, use yourself to make money when you sleep, use your assets for’ …. People who have never built or accumulated assets, never know how to make money when they sleep.
 2. ‘Using assets to make money, must look. Far But the new generation looks short, ‘… must think for a long time before they can use their assets to earn money … If they think for a short time, they cannot do it.
 3. ‘ Must have knowledge of assets’ … Most people are lazy to study, so they are not. I’ve seen an opportunity in this regard.
 4. ‘Build a system’… The most valuable thing in a business is the system… because the ‘system’ is what makes the owner go out of business and generates a lot of income for the owner. More
 5. ‘Must be a good teacher’ … Someone who will build great business. Must be a good teacher… If you can’t teach other people,
 6. ‘Must be the one who spends the money’… Most people have money to spend on things they don’t need. In the end, there is no savings .. You can’t put money on it.
 7. ‘Must know debt’… Buying debt is a creditor… Debt is something that we should invest all the time along with stocks or Other assets
 8. ‘I have to set aside time’ … Most smart people work so hard that they don’t have time of their own … If you want to earn good money, be good at rejecting… know how to spend your time
 9. ‘Patience and get rich’… Everyone wants to get rich quickly, but really rich people spend most of their time…. Hence, being patient in order to get rich or enduring get rich is essential to making money even when sleeping.

… The ‘share saving’ investment method is the first step for a salary man or small business owner. You can learn and practice the subject. ‘Make money while sleeping’ … Let’s go !!

ติดตามสาระและวิธีหางินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google ufabet