ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

การตัดสินใจเป็นหน้าที่พื้นฐานของการ บริหารจัดการ เช่น สินค้าประเภทใดที่จะนำมาขาย ควรใช้วิธีการผลิตใด ควรมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างไร เป็นต้น

การตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับทางเลือกอย่างน้อยสองทางเลือกโดยการเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ของทางเลือกหนึ่งกับต้นทุนและผลประโยชน์ของอีกทางเลือกหนึ่ง โดยใช้ต้นทุนที่แตกต่างระหว่างทางเลือกเรียกว่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของต้นทุน และผลประโยชน์จึงต้องแยกส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก เนื่องจากต้นทุนและผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องจะทำให้ผู้ตัดสินใจเข้าใจผิด ซึ่งการตัดสินใจที่ไม่ดีมักมีผลมาจากการนำข้อมูลต้นทุนและผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์

ผู้บริหารที่ดีจะต้องสามารถแยกแยะต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทั้งภายในและภายนอกกิจการ และประยุกต์สารสนเทศให้เหมาะสมกับการตัดสินใจหลากหลายรูปแบบในเรื่องนี้กล่าวถึงหัวข้อการตัดสินใจกำหนดราคาสินค้า และการประยุกต์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

Decisions are the fundamental duty of management, such as what kind of products will be sold. Which production method should be used? How should the price change, etc. In this regard, the topic of the decision to set product prices And the application of costs for decision making

The decision involves at least two alternatives by comparing the costs and benefits of one option with the cost and benefits of the other. By using the cost difference between the options called Related costs Poor decisions often result from the analysis of unrelated costs and benefits.

Cost data And benefits therefore have to separate the irrelevant parts Since unrelated costs and benefits will make the decision maker misunderstand Poor decisions often result from the analysis of unrelated costs and benefits.

Good management must be able to differentiate the costs and benefits associated with making decisions both internally and externally. And apply the information to suit various decisions. In this regard, the topic of the decision to set product prices And the application of costs for decision making

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google