บล็อกเกอร์ คือ

บล็อกเกอร์ คือการสร้างเว็บไซต์ในลักษณะบล็อก หรือเขียนบทความบนเว็บแบบจดบันทึกเป็นการสร้างเว็บไซต์อีกรูปแบบหนึ่ง การนำเสนอข้อมูลเฉพาะทางหรือหลายสาขาวิชา แต่เน้นตัวตนของผู้เขียน มีความเป็นมิตรมากกว่าเว็บไซต์ที่เน้นการนำเสนอข้อมูลใน

ภาพรวมค่อนข้างกว้าง เป็นทางการไม่เป็นส่วนตัวเหมือนบล็อกเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ใกล้ชิดกับผู้อ่านมากขึ้นและมักจะเปิดให้ผู้เข้าชมแสดงความคิดเห็นในบล็อก ต่างจากเว็บไซต์ที่เน้นการอ่านข้อมูลเพียงอย่างเดียว

แต่ในปัจจุบันบล็อกของ Blogger ถูกนำมาใช้ในการสร้างเว็บไซต์ที่หลากหลายมาก ทั้งบล็อกส่วนตัวทำเว็บไซต์ขายสินค้า เว็บไซต์หน่วยงาน บริษัท ฯลฯ เรียกว่าบล็อกได้ทุกทาง เพราะมันฟรี

มีเว็บไซต์รูปแบบบล็อกให้เลือกมากมายเช่น WordPress, Blogger, Blognone, Weebly เป็นต้น Blooger เป็นบล็อกฟรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากใช้งานง่ายและมีอันดับดีกว่าในการค้นหาของ Google มากกว่าบล็อกอื่น ๆ ตัวอย่างของบล็อกของ Blogger มีลักษณะเป็นธีมมาตรฐาน

บล็อกเกอร์

Blogger is creating a website in a blog style. Or write articles on the web as a note, it is another form of website creation Presenting information in a specific area or area of ​​study But emphasizes the identity of the author They are more friendly than websites that focus on presenting information in

The overview is quite broad. It’s official, not private, like a blog to show ownership. Closer to your readers and always open to your visitors to leave comments on your blog. This is different from websites that focus solely on reading.

But today, Blogger blogs are used to create a huge variety of websites. Both personal blogs, websites to sell products Websites, agencies, companies, etc. can be called blogs in any way. Because it’s free.

There are a wide selection of blog-style websites such as WordPress, Blogger, Blognone, Weebly, etc. Blooger is the most popular free blog. Because it is easy to use and ranks better on Google searches than other blogs, the example Blogger blog has a standard theme.

ติดตามสาระและวิธีหางินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google ufabet