บิล เกตส์

สองปีที่แล้ว บิล เกตส์ เขียนในบล็อกของเขาเองพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาความยากจนของคนที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญรุ่งเรือง จากการศึกษาและวิเคราะห์ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ประสบปัญหาความหิวในแอฟริกาตะวันตก บิล เขียนในบล็อกของเขา ถ้าฉันมีรายได้ 70 บาทต่อวันฉันจะมีชีวิตได้อย่างไรสำหรับฉันฉันจะเลี้ยงไก่

บิลก็ให้เหตุผลว่าไม่มีหลักการจริงเพราะความยากจนของผู้คนทั่วโลกแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ แต่เขาเลือก ” เลี้ยงไก่ ” เพราะ

  • ดูแลง่ายและไม่แพงมาก

บิล เกตส์ แย้งว่าไก่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเล็กน้อย ไก่สามารถกินอะไรก็ได้บนพื้น (แต่ถ้าคุณให้อาหารที่ดีพวกมันจะโตเร็วขึ้น) และเมื่อไก่ถูกเลี้ยง เพียงเพิ่มจำนวนกรงสามารถทำจากไม้ธรรมดาหรือลวดและวัคซีนไก่ราคาถูกมาก

  • เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าอย่างที่สุด

การเลี้ยงไก่เป็นการลงทุนที่ดี เพียงเริ่มต้นด้วยไก่เพียง 5 ตัวและไก่พ่อแม่ 1 ตัวในเวลาเพียง 3 เดือนคุณสามารถเพิ่มจำนวนไก่ได้ถึง 40 ตัวและเมื่อคุณขายออกไปในราคา 175 บาท (จากราคาในแอฟริกาตะวันตก) สามารถสร้างได้มากกว่า 35,000 บาทต่อปี

บิล เกตส์

บิล เกตส์

Two years ago, Bill Gates wrote on his own blog talking about ways to solve the poverty problem of people who are far from prosperity. From studying and analyzing the lives of people who are experiencing hunger in West Africa, Bill writes on his blog. If I earn 70 baht a day, how can I live? For me, I will raise chickens.

The bill argues that there is no true principle, because the poverty of people around the world is different in each area, but he chose “raising chickens” because

  • Easy to care and not very expensive.
    Bill Gates argued that chickens are easy to breed and require little maintenance. Chicken can eat anything on the floor. (But if you give good food they will grow faster) and when the chickens are raised Just increase the number of cages can be made from ordinary wood or wire and very cheap chicken vaccine.
  • Is an investment that provides the most worthwhile returns
    Raising chickens is a good investment. Just start with just 5 chickens and 1 parent chicken in just 3 months. You can increase the number of chickens by up to 40, and when you sell out for 175 baht (from the price in West Africa) can create more than 35,000. Baht per year

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google