มีแผนการขายและการตลาดที่รัดกุม

มีแผนการขายและการตลาดที่รัดกุม หากคุณคิดว่าการขายของออนไลน์ไม่ต้องการการตลาด ไม่จำเป็นต้องมีแผนการขาย คุณกำลังไปผิดทาง ก่อนอื่น คุณควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย เพื่อให้การวางแผนการตลาดง่ายขึ้น เพราะบางคนจับได้ทุกอย่างแล้วขายรวมกัน

เช่น ขายเสื้อผ้า อุปกรณ์ไอที ขายเครื่องเขียน มีขายในช่องทางเดียวกัน ลูกค้าจะงงว่านี่คือเว็บหรือหน้าขึ้นฉ่ายฝรั่งหรือเปล่า ดังนั้น คุณต้องมีจุดยืนของผลิตภัณฑ์ จากนั้นทำแผนการตลาดดังนี้
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น ภายใน 1 ปี ต้องขายเสื้อผ้า 5,000 ชิ้น เป็นต้น

มีลำดับชั้นที่ชัดเจนในการกำหนดทิศทางของร้านค้า ตัวอย่างเช่น ขายสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือเลือกทำเพจให้เป็นที่รู้จักมากที่สุด
กำหนดงบประมาณสำหรับแต่ละขั้นตอนก่อนที่จะบรรลุเป้าหมาย

เช่น ขั้นตอนที่ 1 กำหนดงบประมาณในการสร้างเว็บไซต์ 2 กำหนดงบประมาณสำหรับการโปรโมตเว็บไซต์ มีการประเมินหรือวัด KPI เองด้วยการประเมินประสิทธิภาพ และแผนอัพเดททุก 2 เดือน เป็นต้น

มีแผนการขายและการตลาดที่รัดกุม

If you think that selling online doesn’t need marketing. No sales plan required. You’re going the wrong way. First of all, you should be clear about the products you sell. to make marketing planning easier Because some people catch everything and sell them together.

such as selling clothes, IT equipment, selling stationery sold in the same channel Customers will be confused whether this is a website or a foreign celery page or not, so you need to have a product standpoint. Then make a marketing plan as follows:
Set a clear goal, for example, within 1 year, 5000 pieces of clothing must be sold, etc.

There is a clear hierarchy to determine the direction of the store. For example, sell as many products as possible in a particular channel. Or choose to make the page as known as possible.
Set a budget for each step before reaching the goal

For example, Step 1: Set a budget to build a website. 2. Set a budget for website promotion. Have your own KPIs assessed or measured with performance assessments. and plans update every 2 months, etc.

ติดตามสาระและวิธีหางินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google ufabet