เงินตราพนมหรือฟูนัน

เงินตราพนมหรือฟูนัน ใน ราชอาณาจักรนี้ก่อตั้งขึ้นและเจริญรุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่ 6 และ 11 โดยเมืองแก้วเป็นเมืองสำคัญในแม่น้ำโขงตอนล่างในเวียดนามในปัจจุบัน ตามจดหมายเหตุจีนกล่าวว่าราชอาณาจักรนี้ปกครองโดยกษัตริย์ ต่อมาชาวพราหมณ์ต่อสู้กับชนพื้นเมืองและแต่งงานกับราชินีแห่งอาณาจักรนี้ และปกครองโดยราชอาณาจักรจนกระทั่งศตวรรษที่ 12 ดังนั้นพวกเขาจึงถูกโจมตีโดยเจน และในที่สุดก็เสื่อมสภาพและสลายตัว

สกุลเงินของอาณาจักรนี้คือเหรียญเงินมีเพียงสองขนาดเช่นกัน ทั้งเล็กและใหญ่ด้านเดียวเป็นภาพของดวงอาทิตย์ครึ่งหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเป็นรูปศรีวัตศรี ด้านนอกของนารายณ์เหนือเป็นภาพของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ด้านซ้ายและด้านขวาล่างประกอบด้วย สวัสติกะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลและกลองสองด้านขนาดเล็กที่เรียกว่า ฑมรุ ที่ใช้ในการขับรถในพิธีทางศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู

ภาพที่กล่าวมานี้อาจจะเป็นบัลลังก์หรือที่รู้จักกันในชื่อ ภัทรบิฐ เหรียญเงินพุนนพบในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีจึงเข้าใจว่าอำเภออู่ทองน่าจะเป็นเมืองท่าสำคัญในสมัยนั้นนอกจากนี้ขุดพบเหรียญเงิน เผยแพร่ในหลายจังหวัดเช่นชลบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, สวรรคโลก, พิจิตร, นครศรีธรรมราชและบางส่วนของพม่าในวันนี้เช่นกัน

เงินตราพนมหรือฟูนัน

เงินตราพนมหรือฟูนัน

This kingdom was established and flourished during the 6th and 11th centuries, with Muang Kaew being an important city on the lower Mekong River in Vietnam today. According to Chinese chronicles, this kingdom is governed by a king. Later, the Brahmin fought the natives and married the queen of this kingdom. And ruled by the kingdom until the 12th century, so they were attacked by Jane. And eventually deteriorate and disintegrate

The currency of this kingdom is silver coins. There are only two sizes as well. Both small and large, one side is a picture of half of the sun The other side is a Sri Wat Sri statue. The outside of Northern Narai is an image of the sun and moon. The left and lower right sides consist of a swastika, a symbol of auspiciousness, and a small double-sided drum called Dhammu that is used to drive in Brahman or Hindu religious ceremonies.

The said image may be a throne, also known as Phattharathit, Silver Coin, found in U Thong District. Suphan Buri province therefore understands that U Thong District should be an important port in those days. In addition, unearthed silver coins. Distributed in many provinces such as Chon Buri, Chainat, Lop Buri, Sawankhalok, Phichit, Nakhon Si Thammarat and parts of Myanmar today as well.

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google