เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง “เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้นำได้ดำเนินชีวิตอยู่กับคนไทยมานานกว่า 25 ปีนับตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและเมื่อต่อมาเขาได้เน้นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อหลบหนี เปลี่ยนแปลง

  • มีความสุภาพพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการสร้างเศรษฐกิจที่เพียงพอคือต้องรู้จักการควบคุม
  • รู้สาเหตุและผลกระทบเพื่อการมีชีวิตที่เพียงพอส่วนหนึ่งต้องมาจากการรู้เหตุผลและผลกระทบ
  • สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับชีวิต ในยุคที่ประเทศกำลังเติบโต
  • เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย หลักการนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของการออมเลยก็ว่าได้
  • ฉลาด ฉลาด. ใช้. เมื่อเราทำรายการสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตตอนนี้เราต้องฉลาดที่จะซื้อเช่นกันฝึกฝนตนเอง
  • จดทุกครั้งที่จ่ายเงิน หมายเหตุเป็นหลักการง่ายๆในการจัดการเงิน หรือพูดง่ายๆก็คือการติดตามค่าใช้จ่ายรวมถึงการจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับชีวิตจริง
  • เทคนิคการออมเงินการออมจะไม่ยากอีกต่อไปหากเรามุ่งมั่นที่จะกำหนดเป้าหมายการออมสำหรับการออมในแต่ละเดือนและปีเท่าไหร่
  •  ชีวิตที่ฉลาด ในที่สุดการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ก็ควรที่จะใช้ชีวิต ความฉลาดนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนฉลาดซื้อฉลาดใช้ฉลาดประหยัดและฉลาดเพียงทำเงิน
  •  วิธีนี้เป็นการต่อสู้สำหรับคนที่มักจะใจร้อน เมื่อคุณได้รับเงินโดยการบันทึกหมายเลข 10 มี 2 ชนิดคือลบ 10 ประหยัด มีวิธีคือ เมื่อเราทำเงินให้หักเป็นเงินออม ก่อนใช้จ่ายทันที 10% ของเงินที่ระดมได้

เศรษฐกิจพอเพียง

There is politeness. An important basis for building a sufficient economy is to know control.

Knowing the reasons and effects for living sufficiently. One part comes from knowing the reasons and effects.

Build good immunity for life. In an era where the country is growing
Increase income, reduce expenses. This principle is considered the basis of saving that has it all.

Smart. Smart. Use. When we make a list of things that are essential to life, we must now be smart to buy as well.

Note down every time you pay. Note is a simple principle for money management. In other words, tracking expenses and managing expenses to suit real life.

Saving Techniques Saving money is no longer difficult if we aim to set savings goals for each month and year.

Intelligent life Finally, a sufficiency lifestyle Should live life This intelligence does not mean that a smart person is wise to buy, use smart,

save and be smart, only make money
This is a fight for people who are always impatient. When you get money by

saving 10 numbers, there are 2 types, minus 10 saving. There is a way when we make money to deduct as savings. Before spending immediately 10% of the money raised

 

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google